SREDNJOŠKOLCI I ODRASLI

Srednjoskolci

Đaci počinju da se spremaju za polaganje Cambridge ispita od provg razreda srednje škole, mada neka deca počinju sa ovim časovima i ranije. S obzirom na veliki broj naših đaka koji su sa uspehom položili ove ispite, interes za pohađanje pripremne nastave je veliki. Nove polaznike testiramo i na osnovu toga predlažemo i određeni tečaj. 

Tečajevi koji stoje na raspolaganju srednjoškolcima, studentima i odraslima su: 


PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE CAMBRIDGE ISPITA


Diplome koje se dobijaju nakon uspešno položenih ispita su međunarodno priznate i važe doživotno. Naša škola se može pohvaliti prolaznošću od 99%.

FCE (First Certificate in English) - Po evropskom standardu, nivo B2
CAE (Certificate in Advanced Englih) - Po evropskom standardu, nivo C1
CPE (Certificate in Proficiency) - Po evropskom standardu, nivo C2

Ispite organizuje Britanski savet u Beogradu. Do sada je 452 polaznika Happyland škole steklo ove diplome.

OPŠTI TEČAJEVI ENGLESKOG JEZIKA


Elementary - Početni (dva puta nedeljno po 90 min.)
Pre-intermediate - Srednji I (jednom ili dva puta nedeljno po 90 min.)
Intermediate - Srednji II (dva puta nedeljno po 90 min.)
Upper-intermediate - Srednji III (jednom nedeljno po 90 min.)

Studenti