NEMAČKI JEZIK


Naša želja je da đaci Happyland škole polažu i međunarodno priznate ispite nemačkog jezika. Da bi se to ostvarilo treba krenuti na vreme.

NEMAČKI ZA OSNOVCE - jednom nedeljno po 60 min.
Nastava je organizovana u grupama za decu od četvrtog do osmog razreda. Iz iskustva znamo da deca koja su pohađala našu nastavu mnogo lakše prate program u školi.

NEMAČKI - ZA SREDNJOŠKOLCE I ODRASLE - Postoje grupe koje rade po školskom programu kao i tečajevi za pripremanje Goethe ispita i TestDaF (nivoi: A1, A2, B1, B2 i C1).

ITALIJANSKI JEZIK


Postoji mogućnost organizovanja časova za decu koja uče italijanski kao drugi jezik u redovnom školovanju. Radi se u prisnoj atmosferi i malim grupama
Polaganje međunarodno priznatih ispita italijanskog jezika takođe je naš cilj i nekoliko naših đaka ga je do sada već ostvarilo.

Za nemački i italijanski jezik postoji mogućnost organizovanja individualne nastave u skladu sa potrebama i nivoom znanja polaznika.