SREDNJOŠKOLCI I ODRASLI

Đaci počinju da se spremaju za polaganje Cambridge ispita od provg razreda srednje škole, mada neka deca počinju sa ovim časovima i ranije. S obzirom na veliki broj naših đaka koji su sa uspehom položili ove ispite, interes za pohađanje pripremne nastave je veliki. Nove polaznike testiramo i na osnovu toga predlažemo i određeni tečaj. 

Tečajevi koji stoje na raspolaganju srednjoškolcima, studentima i odraslima su: 

1015484 232185246966105 325509687 o škola stranih jezika
44245476 986468091537813 2863361199100133376 n škola stranih jezika

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE CAMBRIDGE ISPITA

Diplome koje se dobijaju nakon uspešno položenih ispita su međunarodno priznate i važe doživotno. Naša škola se može pohvaliti prolaznošću od 99%.

  • FCE (First Certificate in English) – Po evropskom standardu, nivo B2
  • CAE (Certificate in Advanced Englih) – Po evropskom standardu, nivo C1
  • CPE (Certificate in Proficiency) – Po evropskom standardu, nivo C2

Ispite organizuje Britanski savet u Beogradu. Do sada je 452 polaznika Happyland škole steklo ove diplome.

Radno vreme za praznike !

Škola "Happyland" neće raditi za vreme školskog raspusta.
Prvi radni dan je 22.1.2024. i nastava će se odvijati po već ustaljenom rasporedu.
Srećni predstojeći praznici !